Ιστορία

1992: Συστάθηκε στην Σταλίδα πεδιάδος από τον Στέλιο Δασκαλάκη και την Μαρία Δασκαλάκη με επωνυμία «Δασκαλάκης Στέλιος και Σια ο.ε» και με δραστηριότητα (αντικείμενο) την εισαγωγή και εμπορία νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων (κρεατικά, αλιεύματα, λαχανικά και λοιπών τροφίμων) σε χονδρική και λιανική πώληση.

2008: Απόφαση της εταιρείας ήταν η ολική ανακαίνιση των εγκαταστάσεων.

2011:Δημιουργήσαμε στην ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υποκατάστημα χονδρικής πώλησης κατεψυγμένων προϊόντων με εξειδίκευση στα αλιεύματα.

2012: Έγινε μεταφορά της έδρας της εταιρείας στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου και εισέρχεται ως νέο μέλος, ο Δασκαλάκης Εμμανουήλ όπου και ορίζεται νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας. Η εταιρεία αλλάζει επωνυμία σε "ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΑΕΒΕ με Διακριτικό Τίτλο DASKALAKIS FROZEN GOODS".

2014: Μεταφερόμαστε σε νέες εγκαταστάσεις στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου στην οδό Μ και αριθμό 7. Δημιουργούμε πρότυπη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων με υπερσύγχρονα μηχανήματα, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας με αριθμό εργαστηρίου GR.17.KN.176 και αριθμό εγκατάστασης GR.F562.