Εγκαταστάσεις

Η δεύτερη γενιά διοίκησης της DASKALAKIS Frozen Goods επενδύει σταθερά στο εκσυγχρονισμό των μέσων τυποποίησης και επεξεργασίας για την παροχή άριστης ποιότητας διατροφικών προϊόντων. Το 2014 η εταιρεία μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης σε μία πρότυπη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων με υπερσύγχρονα μηχανήματα, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας με αριθμό εργαστηρίου GR.17.KN.176 και αριθμό εγκατάστασης GR.F562.