Ποιότητα-Καινοτομία-Διατροφική Αξία

ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ

Το κατεψυγμένο ψάρι είναι εφάμιλλο του φρέσκου σε θρεπτική αξία και γεύση, με την προϋπόθεση ότι έχει καταψυχθεί άμεσα και σωστά με συγκεκριμένες προδιαγραφές και κανόνες. Εμείς πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από τη συνεχή εξειδίκευση και την βελτίωση των διαδικασιών επεξεργασίας, μπορεί μια εταιρεία να παραμείνει ανταγωνιστική και πρωτοπόρα. Οι τρόποι κατάψυξης, συντήρησης και διανομής πραγματοποιούνται με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, η θρεπτική αξία αλλά και η γεύση των προϊόντων μας.

Δέσμευσή μας, είναι η σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από μακροχρόνιες & σταθερές συνεργασίες μας με τους προμηθευτές μας σε όλο τον κόσμο.